अनुपकारी

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

अनुपकारी

हेर रूप[बदल]

anupkari

<उतराची जात 1 (विशेशण)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>देवान मनशाक कितलेय बरें केलें जाल्यारूय मनीस देवासवे सदांच अनुपकारी आसता.

  1. <अर्थ 1>

उपकार नाशिल्लो

    • <उतारे>

उपकार नाशिल्लो मनीस जिणेंत सदांच दुखीच आसता.

समानर्थ[बदल]

कृतघ्न

विरोध्दर्थ[बदल]

उपकारी

भाशांतर[बदल]

<उतराची जात 2 (विशेशण)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>कृतघ्न मनशांची कितलीय मदत केली जाल्यारूय ते केन्नाच संतुश्ट जायनात.

  1. <अर्थ 1>

उपकार नाशिल्ले मनीस

    • <उतारे>

आयच्या काळांत उपकार नाशिल्ले मनीस जायते आसात.

विरोध्दर्थ[बदल]

कृतज्ञ

[[<Ungreatful, thanklesss>]][बदल]

[[<हिंदी:एहसान फरामोश,अधन्यवादी>]][बदल]

संदर्भ[बदल]

Rajhauns konkani to English dictionary, Suresh borkar.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=अनुपकारी&oldid=20894" चे कडल्यान परतून मेळयलें