आशेल्ले

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

आशेल्ले

हेर रूप[बदल]

Axelle

शब्दशास्त्र (शब्दाचें मूळ)[बदल]

उतराची जात 1[बदल]

आशेल्ले:विशेशण गरीब लोक रुचीचे जेवणाक आशेल्ले आसतात.

  1. अर्थ 1

उत्सूक

समानर्थ[बदल]

विरोध्दर्थ[बदल]

वेगळी भास 1[बदल]

इंग्लीश

  • hungry

< वेगळी भास 2 >[बदल]

  • < भाशांतर >

हेंवुय पळय[बदल]

संदर्भ[बदल]

Borkar J Suresh. Konkani English Dictionary, Rajhauns prakashan, 2015.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=आशेल्ले&oldid=19508" चे कडल्यान परतून मेळयलें