हारशी

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

हेर रूप[बदल]

लिप्यांतरण[बदल]

Harshi

शब्दशास्त्र (शब्दाचें मूळ)[बदल]

उच्चार[बदल]

नाम[बदल]

हारशी स्त्रिलिंग

  1. हारशेन तोण पळयतात
    • आमगेर हारशी आसा

समानर्थ[बदल]

हारसो

विरोध्दर्थ[बदल]

भाशांतर[बदल]

हेंवुय पळय[बदल]

हारसो

संदर्भ[बदल]

  • konkani shabdkosh
"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=हारशी&oldid=22455" चे कडल्यान परतून मेळयलें