परवांगेची चूक

Jump to navigation Jump to search

ह्या कारण: खातीर तुका import pages from another wiki मान्यताय ना.

तुमी तिळसन क्ल्लें कीर्य मात हातूंतले एके जम्याचे वापरप्यांक परवांगी आसा: कारभारी, Importers, Transwiki importers

"https://gom.wiktionary.org/wiki/विशेश:Import" चे कडल्यान परतून मेळयलें