मजकूराशीं उडकी मार

विक्शनरींत येवकार!   Wikxonorint yeukar!

Wiktionary कडल्यान
वळख / Vollokh

कोंकणी विक्शनरीची मोख सगळ्या भासांचीं उतरां पुंजावन तांचें कोंकणींत वर्णन करपाचें जावन आसा. साद्या सब्दकोशा फुडें वचून, तातूंत न्हयच व्याख्या, तातूंत उतरांभांडाराची म्हायती जशे परीं भासशास्त्र, उच्चार आनी व्याकरणाचो आकार समावेश आसूंक शक्ता. विक्शनरी वाडूंक तुमच्या आपखोशेच्या योगदानाची गरज आसा. तुमकां कसल्याय विशया वयर खोशी आसल्यार, तुमच्यान तें व्याख्या सांगाता समानार्थाचीं उतरां, तुमच्या खास उदाहरणांत, भाशांतरांत आनी हेर वटेन भरुंक जाता!, तुमच्यान एक नवी नोंदूय करुंक जाता.

Konknni Wiktionarychi mokh sogllea bhasanchim utram punzavn tanchem Konknnint vornnon korpachem zavn asa. Sadea sobdkoxa fuddem vochun, tantunt nhoich veakhea, tantunt utrambhanddarchi mhaiti zoxe porim bhasxastr, uchchar ani veakronnacho akar somavex asunk xokta. Wiktionary vaddunk tumchea apkhoxechea iogdanachi goroz asa. Tumkam kosleai vixoia voir khoxi aslear, tumchean tem veakhea sangata somanorthachim utram, tumchea khas udahronnant, bhaxantorant ani her votten bhorunk zata! Tumchean ek novi nondui korunk zata.

सुमानाचो शब्द / Sumanacho sobd

कांकण

संपादक / Sompadok: Saloni Gadekar

कोंकणी

हेर रूप

लिप्यांतरण

kankonn

नाम

काकण नपुस्कलिंग

  1. हातांनी घालपाची वस्त
    • बायला हातीन काकणा घालतात
    • म्हज्या हातांत खूब काकणा आसा
    • भांगराची काकणा म्हारग आसता
समानर्थ

वाळो, कडें, चुडो

भाशांतर

आनिक वाच... anik vach...


सुमानाचो शब्द प्रकल्प / Sumanacho sobd prokolp