मजकूराशीं उडकी मार

थोडे

Wiktionary कडल्यान

हेर रूप

[बदल]

Thodde

उतराची जात

[बदल]

थोडे:विशेशण(संख्या)

  • म्हाका थोडे पयशे दी.

समानर्थ

[बदल]

कमी

विरोध्दर्थ

[बदल]

चड

इंग्लेज

[बदल]
  • less,minus

कम,थोडा

संदर्भ

[बदल]

Borkar J Suresh konkani English dictionary Rajhauns prakashan 2003

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=थोडे&oldid=19578" चे कडल्यान परतून मेळयलें