दुदैव

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

दुदैव

हेर रूप[बदल]

durdev

<उतराची जात 1 (नाम)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> ताचे दुदैव बरें नाशिल्ल्यान तो जिवितांत हारलो.

  1. <अर्थ 1>

वायट नशीब

    • <उतारे>

जिवितांत दूख आयल्यार मनीस आपलें वायट नशीब म्हूण रडत रावन हार मानतात.

समानर्थ[बदल]

दुर्भागी

विरोध्दर्थ[बदल]

सुदैव

<उतराची जात 2 (नाम)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> ताच्या दुर्भागी नशीबाक लागून तो सोर्त हारलो.

विरोध्दर्थ[बदल]

सुभागी

<वेगळी भास 1:इंग्लीश>[बदल]

  • 1.misfortune 2.bad luck

<वेगळी भास 2:हिंदी>[बदल]

  • दुदैव

संदर्भ[बदल]

Borkar J Suresh, Konkani to English dictionary, Rajhauns.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=दुदैव&oldid=19587" चे कडल्यान परतून मेळयलें