मजकूराशीं उडकी मार

दुय्यम

Wiktionary कडल्यान

कोंकणी[बदल]

हेर रूप[बदल]

Duyyom

<उतराची जात 1 (विशेशण)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>आमच्या समाजांत बायलांक सदांच दुय्यम स्थान दितात.

  1. <अर्थ 1>

उण्या म्हत्वाचें

    • <उतारे>

खंयचेय काम केन्नाच उण्या म्हत्वाचें नासता.

समानर्थ[बदल]

गौण

भाशांतर[बदल]

<उतराची जात 2 (विशेशण)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>फिल्मांत मुखेल तशेंच गौण पात्रां आसतात.

  1. <अर्थ 1>

सकयल्या पांवड्याचें

    • <उतारे>

मनशान खंयच्याच कामाक उंचेल्या पांवड्याचें वा सकयल्या पांवड्याचें म्हणपाक जायना.

[[<वेगळी भास 1 इंग्लीश :1.secondary,ancillary 2.surrogate,subordinate>]][बदल]

[[<वेगळी भास 2 हिंदी:दुय्यम>]][बदल]

हेंवुय पळय[बदल]

संदर्भ[बदल]

Suresh borkar, Konkani to English dictionary, Rajhauns

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=दुय्यम&oldid=24340" चे कडल्यान परतून मेळयलें