मजकूराशीं उडकी मार

देव

Wiktionary कडल्यान

हेर रूप

[बदल]

Dev

शब्दशास्त्र (शब्दाचें मूळ)

[बदल]

उच्चार

[बदल]
 • <उच्चाराचेर धरलेलें उतरावप>
 • <आवाजाच्यो फायली खंयच्याय संबंदी पोटभाशेंत>

जात नाम

[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>

 1. <अर्थ 1>

संवसाराचो निर्मातो

  • <उतारे>

देवान समेस्तांक रचला

 1. <अर्थ 2>
  • <उतारे>
  <आदी>

समानर्थ

[बदल]

ईश

विरोध्दर्थ

[बदल]

देवचार

<उतराची जात 2 (नाम, क्रियापद, आदी)>

[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>

 1. <अर्थ 1>
  • <उतारे>
  <आदी>

समानर्थ

[बदल]

विरोध्दर्थ

[बदल]
 • God
 • भगवान

हेंवुय पळय

[बदल]

संदर्भ

[बदल]
"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=देव&oldid=24383" चे कडल्यान परतून मेळयलें