नापीक

Wiktionary कडल्यान

कोंकणी[बदल]

हेर रूप[बदल]

Napik

<उतराची जात 1 (विशेशण)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>जमीन नापीक आसल्यार ताचेर केन्नाच बरें पीक जायना.

  1. <अर्थ 1>

अपिकाळ जमीन

    • <उतारे>

अपिकाळ जमीनीचेर केन्नाच झाडां जायनात.

  1. <अर्थ 2>

वशाड जमीन

    • <उतारे>

वशाड जमीन उपेगांत हाडप खूब कठीण.

समानर्थ[बदल]

पडींग

विरोध्दर्थ[बदल]

सुपीक

भाशांतर[बदल]

<उतराची जात 2 (विशेशण)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>पडींग जमनीर पीक जायना.

[[<वेगळी भास 1 इंग्लीश :infertile, infructuous, fallow, barren>]][बदल]

[[<वेगळी भास 2 हिंदी:अनुपजाऊ>]][बदल]

हेंवुय पळय[बदल]

संदर्भ[बदल]

Suresh J borkar, konkani to English dictionary, Rajhauns prakashan.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=नापीक&oldid=24331" चे कडल्यान परतून मेळयलें