निर्मुलन

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

निर्मुलन

हेर रूप[बदल]

Nirmulan

<उतराची जात 1 (नाम)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> पुराय संवसारांत भ्रश्टाचाराचें मुळासावन निर्मुलन जावपाक जाय.

  1. <अर्थ 1>

हुमटावन काडप

    • <उतारे>

आमच्या काळजांतली नसाय हुमटावन काडप गरजेची ना जाल्यार एक दीस ती आमकाच खातली.

  1. <अर्थ 2>

पूर्ण नाश

    • <उतारे>

निसर्गाची आमी हानी केल्यार एक दीस आमचो पूर्ण नाश जातलो.

भाशांतर[बदल]

[[<वेगळी भास 1 इंग्लीश :eradication, abolition>]][बदल]

[[<वेगळी भास 2 हिंदी :नाश>]][बदल]

संदर्भ[बदल]

Konkani to English dictionary, Suresh borkar, Rajhauns prakashan.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=निर्मुलन&oldid=24350" चे कडल्यान परतून मेळयलें