पाठयेतर कार्यक्रम

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

पाठयेतर कार्यक्रम

हेर रूप[बदल]

pathyetar karyakram

<उतराची जात 1 (नाम)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> शाळेंत भुरग्यांखातीर शिक्षणाबरोबर पाठ्येतर कार्यक्रम आसप गरजेचें.

  1. <अर्थ 1>

पठ्यक्रमाभायर आनीक कार्या

    • <उतारे>

शाळेंत भुरग्यांक आपली प्रतिभा फुलोवपाक पाठ्यक्रमाभायर आनीक कार्या करपाक स्फुर्त दिवपाक जाय.

भाशांतर[बदल]

[[<वेगळी भास Extra curricular activities>]][बदल]

संदर्भ[बदल]

Rajhauns konkani to English dictionary, Suresh borkar.