प्राक्तन

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

प्राक्तन

हेर रूप[बदल]

Praktan

<उतराची जात 1 (नाम)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> जण एकलो आपले प्राक्तन आपूण स्वता घडयता देवाक दोश दिवच्या बदला आमी स्वता आमचे प्राक्तन सुदारपाक जाय.

  1. <अर्थ 1>

नशीब

    • <उतारे>

आमचे बरें नशीब घडोवप आमच्या हातांत आसता.

समानर्थ[बदल]

दैव

<उतराची जात 2 (नाम)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> ताचे दैव बरें आशिल्ल्यान ताका बरो फुडार फावो जालो.

  1. <अर्थ 1>

Fate, destiny

<वेगळी भास 1:इंलीश>[बदल]

  • <1.fortune 2.destiny>

<वेगळी भास 2:हिंदी>[बदल]

  • <नसीब>

संदर्भ[बदल]

Borkar J Suresh, Konkani to English dictionary, Rajhauns.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=प्राक्तन&oldid=19624" चे कडल्यान परतून मेळयलें