भाकीत

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

भाकीत

हेर रूप[बदल]

Bhakit

<उतराची जात 1 (नाम)>[बदल]

भुरगो बरो शिकता तो पळोवन वर्गात ब-या गुणांनी पास जातलो अशें शिक्षकान भाकीत केलें.

  1. <अर्थ 1>

फुडाराचो अदमास

    • <उतारे>

मनशान लायिल्लो फुडाराचो अदमास सारको आसतलोच अशें ना.

  1. <अर्थ 2>

पयलींच पारखप

    • <उतारे>

मनशाक सारको जाणून घेनासताना ताचें चरित्र पयलींच पारखप बरोबर न्हय.

भाशांतर[बदल]

[[<वेगळी भास 1 इंग्लीश: prediction >]][बदल]

[[<वेगळी भास 2 हिंदी :भविश्यवाणी>]][बदल]

संदर्भ[बदल]

Rajhauns konkani to English dictionary, Suresh borkar.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=भाकीत&oldid=21204" चे कडल्यान परतून मेळयलें