मुजरो

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

मुजरो

हेर रूप[बदल]

Muzro

<उतराची जात 1 (नाम)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ>आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिवप्यांक मुजरो मान फावो. <लिंग> पुरूशलिंग

  1. <अर्थ 1>

सलामी दिवप

    • <उतारे>

देशाखातीर आपलो प्राण ओपपी सैनिकांक सलामी दिवप गरजेचें.

  1. <अर्थ 2>

नमस्कार करप

    • <उतारे>

हिंदू संस्कृतींत व्हडल्यांचो नमस्कार करप एक बरी रीत आसा.

  1. <अर्थ 3>

मानवंदना दिवप

    • <उतारे>

देशांतलो भ्रश्टाचार मुळा सावन हुमटून उडोवप्यांक मानवंदना दिवप गरजेचें.

भाशांतर[बदल]

[[<वेगळी भास 1 इंग्लीश :salute>]][बदल]

[[<वेगळी भास 2 हिंदी :सलाम>]][बदल]

संदर्भ[बदल]

Konkani to English dictionary, Suresh borkar, Rajhauns.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=मुजरो&oldid=21739" चे कडल्यान परतून मेळयलें