संतुश्ट

Wiktionary कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी[बदल]

संतुश्ट

हेर रूप[बदल]

Santusht

<उतराची जात 1 (विशेशण)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> मनशान आसा तातूतच संतुश्ट रावप गरजेचें.

  1. <अर्थ 1>

समादान

    • <उतारे>

मनीस जायते फावट सगळे मेळोवन सुदा ताच्या जिवितांत समादान आसना.

विरोध्दर्थ[बदल]

असंतुश्ट

<उतराची जात 2 (नाम)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> जिवितांत खंयचीय वस्त मेळना जाल्यार असंतुश्ट जावंचे न्हय.

<वेगळी भास 1:इंलीश>[बदल]

  • 1.satisfied 2.fulfilled 3.contented

<वेगळी भास 2>[बदल]

  • <भाशांतर>

संदर्भ[बदल]

Borkar J Suresh, Konkani to English dictionary, Rajhauns.

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=संतुश्ट&oldid=19691" चे कडल्यान परतून मेळयलें