सांचो:Entry layout deva

Wiktionary कडल्यान

कोंकणी[बदल]

हेर रूप[बदल]

लिप्यांतरण[बदल]

वेगळ्या बोलियांनी[बदल]

शब्दबरवपाचे बदल[बदल]

शब्दशास्त्र (शब्दाचें मूळ)[बदल]

उच्चार[बदल]

 • <उच्चाराचेर धरलेलें उतरावप>
 • <आवाजाच्यो फायली खंयच्याय संबंदी पोटभाशेंत>

<उतराची जात 1 (नाम, क्रियापद, आदी)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> <लिंग> <क्रियापदाचो प्रकार: सकर्मक, अकर्मक ..>

 1. <अर्थ 1>
  • <उतारे>
 2. <अर्थ 2>
  • <उतारे>
  <आदी>

समानर्थ[बदल]

विरोध्दर्थ[बदल]

====भोववचन==== <नामांक आनी विशेशणांक>

====विभक्ती रूप==== <नामांक आनी विशेशणांक>

<नामां / विशेशणां खातीर विभक्ती तकटो>

====क्रियापद चलोवप==== <क्रियापदांक>

<क्रियापद चलोवपाचो तकटो>

भाशांतर[बदल]

<उतराची जात 2 (नाम, क्रियापद, आदी)>[बदल]

<मुखेल उतराची वळ> <लिंग> <क्रियापदाचो प्रकार: सकर्मक, अकर्मक ..>

 1. <अर्थ 1>
  • <उतारे>
  <आदी>

समानर्थ[बदल]

विरोध्दर्थ[बदल]

<आदी>

[[<वेगळी भास 1 जातुंत तोच शब्द आसा>]][बदल]

[[<वेगळी भास 2 जातुंत तोच शब्द आसा>]][बदल]

हेंवुय पळय[बदल]

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=सांचो:Entry_layout_deva&oldid=20311" चे कडल्यान परतून मेळयलें