ಕೊಂಕಣಿ

Wiktionary कडल्यान

ಕೊಂಕಣಿ[बदल]

ಹೆರ್ ರೂಪ್[बदल]

ಕೊಂಕ್ಣಿ

ಲಿಪ್ಯಾಂತರಣ್[बदल]

कोंकणी, Konknni

ನಾಮ್[बदल]

ಕೊಂಕಣಿ

  1. ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೇರ್ ಉಲಯ್ಲೇಲಿ ಭಾಸ್, ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್‌ಭಾಸ್.
    • ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್!
  2. ಕೊಂಕಣ್, ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್

ಭಾಶಾಂತರ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]

"https://gom.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೊಂಕಣಿ&oldid=21627" चे कडल्यान परतून मेळयलें